Stichting Coba de Groot stimuleert beeldende kunst van en voor jonge mensen in Friesland. Coba de Groot was lange tijd directrice van een huishoudschool in Franeker. Beeldende kunst was haar lust en haar leven! Vóór haar overlijden in 2005 heeft zij bepaald dat al haar bezittingen ten goede moesten komen aan het bevorderen van kennis van beeldende kunst bij jonge mensen.

Uitgebreidere informatie over de stichting en haar ontstaan is te vinden onder Wie is Coba de Groot en de doelstellingen.

Ja! COBA Kopafbeelding

Na ruim 10 jaar komt er een einde aan de activiteiten van de Stichting Coba de Groot.

Coba de Grootzaal Kopafbeelding

Bij leven was Coba de Groot een trouw bezoekster van het museum 't Coopmanhûs. Dit museum heeft in 2006 een nieuwe start gemaakt in een nieuw gebouw, met een nieuwe naam en nieuwe zalen. Daarom werd door het bestuur besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met dit vernieuwde museum, nu Museum Martena geheten.

Stipendium

Het ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars aan het begin van hun carrière, dat is het doel van het Coba de Groot Stipendium, dat jaarlijks wordt uitgereikt. De winnaar van deze prijs krijgt niet alleen een geldbedrag, maar volgt een jaar lang artistieke coaching en krijgt een solotentoonstelling in Museum Martena.

Educatief project OladieCoba Kopafbeelding

Stichting Coba de Groot verzorgt sinds 2007 onder de naam OladieCoba bijzondere cultuureducatie projecten voor de basisscholen in Franekeradeel. Hierbij worden kinderen onder leiding van professionele kunstenaars uitgenodigd te 'snoepen' van kunst! CobaGiga is de variant voor het voortgezet onderwijs. Het hele schooljaar lang vinden er tal van activiteiten plaats op de scholen in Franekeradeel.

Extra realisaties

Voor eenmalige projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting, kunnen aanvragen worden ingediend bij de voorzitter.